Category Archives: Методична робота

Про організацію методичної роботи на 2017-2018 н.р.

UkraineCoatOfArmsSmallBW

Приватний навчально – виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Капітошка»

НАКАЗ

Від « ___» ___________2017 року                                                                                                         № _____

Про організацію методичної роботи
з педагогічними кадрами
шкільної ланки комплексу
у 2017-2018 навчальному році

Керуючись Положенням про міський методичний кабінет та враховуючи результати навчально — виховного процесу за 2016-2017 навчальний рік, з метою науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти, оновлення змісту та структури методичної роботи, розвитку професіоналізму педагогічних працівників та стимулювання їх творчої ініціативи, вдосконалення педагогічної майстерності

НАКАЗУЮ:
1.Спрямувати методичну роботу шкільної ланки комплексу в 2017-2018 навчальному році на вирішення таких завдань:
1.1 Робота над І етапом науково — методичної теми міста «Забезпечення рівного доступу до якісної освіти в умовах реформування української школи»;
1.2. Модернізація форм, змісту й методів підготовки та розвитку професійної компетентності вчителів шкільної ланки комплексу, підготовка їх до роботи у сучасних умовах за оновленими програмами та новою методичною темою;
1.3. Організація методичної роботи з вчителями шкільної ланки комплексу на засадах диференційованого підходу щодо забезпечення реалізації завдань модернізації шкільної освіти, формування професійних компетентностей педагогів, підготовку їх до роботи в інноваційному режимі;
1.4. Продовження створення умов для узагальнення та висвітлення кращого педагогічного досвіду, власних розробок педагогічними працівниками шкільної ланки в друкованих педагогічних виданнях, освітніх Інтернет-порталах, збірниках, буклетах тощо;
1.5. Продовження запровадження постійного моніторингу показників роботи вчителів шкільної ланки комплексу для вчасного коригування й прийняття управлінських рішень щодо удосконалення їхньої діяльності;
1.6.Оптимізація системи підготовки педагогів до своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання й розвитку обдарованих учнів;
1.7. Продовження формування єдиного виховного простору на основі об’єднання зусиль комплексу, сім’ї для забезпечення особистісного зростання кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму, сприяння реалізації Концепції національно-патріотичного виховання;
1.8.Залучення вчителів до участі у різноманітних міських творчих групах, майстер- класах , конкурсах тощо;
1.9.Продовження впровадження моніторингу якості освіти щодо створення певних інформаційних умов та визначення рівня навчальних досягнень школярів.
2. Розпочати роботу над науково-методичною темою «Компетентнісний підхід до навчання і виховання як засіб творчого зростання якісно нової особистості» (І етап)» з метою:
1) впровадження в практику досягнень з теми;
2) моделювання уроків та виховних заходів різних типів;
3) розповсюдження, пропаганда нових педагогічних ідей;
4) участь педагогів в Інтернет-форумах та чатах з проблем розвитку професійної компетентності.
3. Затвердити таку структуру методичної роботи в шкільній ланці комплексу:
3.1. Організувати роботу:
— об’єднання вчителів шкільної ланки ( керівник – Романенко Л.М.)
4. Продовжити роботу творчої групи із впровадження ППД:
— «Розвиток зв’язного мовлення » (керівник – Волик І.Ю.);
5. Спільно з провідними спеціалістами Запорізького ОІППО продовжити роботу з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на базі міста та при КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР.
2017-2018 н. р.
6. З метою вивчення запитів педагогів методичну роботу будувати на аналітичній та діагностичній основі.
2017 – 2018 н.р.
7. Організувати роботу з атестації педагогічних працівників згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України.
2017 – 2018 н.р.
8. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогічних кадрів взяти участь в міських заходах:
8.1. Розширена колегія відділу освіти «Про підсумки діяльності системи освіти міста у 2016-2017 навчальному році щодо забезпечення умов якісної освіти для населення та пріоритетні завдання щодо її розвитку в новому 2017-2018 навчальному році»
29 серпня 2017р.
8.2. Засідання міських методичних об’єднань «Про організацію навчально-виховного процесу та роботу за оновленими програмами в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році» ( засідання МО)
30 серпня 2017 р.
9. Забезпечити участь педагогічних працівників у роботі міських осередків науково-методичної роботи:
— динамічної групи «Інноваційні підходи до формування математичної компетентності в умовах НУШ»;
— динамічної групи «Упровадження інтеграційного навчання в умовах Нової української школи»;
— майстер-класу «Сучасний урок у початковій школі»
2017 – 2018 н.р.
10. Організувати проведення предметних тижнів:
жовтень – англійської мови;
листопад – української мови та літератури;
січень – мистецтва;
березень – математики;
квітень – природознавства та екології.

11. Затвердити список педагогів-учасників динамічних груп, творчих груп тощо із впровадження перспективного педагогічного досвіду та роботи за оновленими програмами протягом 2017-2018 н. р. (додається).
12. Покласти контроль за виконанням даного наказу на заступника директора з навчально-виховної роботи Романенко Людмилу Миколаївну.

В.о.директора ПНВК « Капітошка»:                                                                                                                                 М.М. Крячко

З наказом ознайомлені:
Гонтаренко О.С.
Романенко Л.М.
Волик І.Ю.
Потапенко І.М
Колоянов П.В.
Небаба М.І.
Сльота Н.В.

Додаток
до наказу ПНВК « Капітошка» ________________№ ___________

СПИСОК
педагогів — учасників динамічних груп, майстер – класів, тощо з впровадження перспективного педагогічного досвіду та роботи за оновленими програмами протягом 2017-2018 н. року

1. Майстер – клас «Сучасний урок у початковій школі»;
Сльота Н.В. – вчитель початкових класів, 3 клас.

2.Динамічна група «Інноваційні підходи до формування математичної компетентності в умовах НУШ»;
Гонтаренко О.С. — вчитель початкових класів, 4 клас.

3. Динамічна група «Упровадження інтеграційного навчання в умовах Нової української школи»
Романенко Л.М. – вчитель початкових класів, 1 клас;
Волик І.Ю. — вчитель початкових класів, 2 клас.

4. Творча група з проблеми «Розвиток зв’язного мовлення» (ІІІ рік)
1. Волик І.Ю. – керівник групи, вчитель початкових класів;
2. Лондарь Н.О. – вихователь;
3. Плотнікова К.С.- вчитель англійської мови.

В.о.директора ПНВК « Капітошка»:                                                                                                                                 М.М. Крячко

Про організацію методичної роботи на 2016-2017

UkraineCoatOfArmsSmallBW

Приватний навчально – виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Капітошка»

 

НАКАЗ

 

 

Від « ___» ___________2016 року                                    № _____

 

Про організацію методичної роботи

з  педагогічними  кадрами

навчально – виховного комплексу

у  2016-2017 навчальному  році

Вся методична робота в школі в 2015 – 2016 н.р. була спланована з урахуванням наказу по відділу освіти Бердянської міської ради «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами  в 2015 -2016 н.р.» та направлена на виконання проблемних питань школи та міста «Підвищення рівня якості освітніх послуг через формування акмеологічного середовища».

Протягом року педагогічний колектив комплексу працював над удосконаленням безперервної фахової освіти та кваліфікації педагогічних кадрів, оптимальним поєднанням індивідуальних і колективних форм роботи, втілення в практику роботи інноваційних технологій.

З цією метою в школі проведена така робота:

  а) створені сприятливі умови для ефективної самоосвітньої роботи педагогів, самовдосконалення і самореалізації їхньої особистості;
  б) посилена цілеспрямованість інноваційних процесів, їх науково – методичне забезпечення на основі організації системи навчальних заходів, аналізу професійних знань та вмінь учителів та вихователів щодо змін у завданнях і змісті освіти;
  в) посилена робота з батьками та учнями на основі даних про сім’ї, умови життя та виховання;
  г) адміністрація школи сприяла всебічному розвитку творчих здібностей педагогів, формуванню у них навичок науково – дослідницької роботи, зацікавленості педагогічними технологіями.

Аналіз роботи за 2015 -2016 навчальний рік в цілому показав, що основна мета і завдання ІV етапу реалізації методичної теми  в основному виконані. Робота носила як  теоретичний так  і практичний характер із втіленням в практику роботу акмеологічних напрямів.

Але необхідно вказати і на деякі недоліки в роботі за минулий навчальний рік, а саме:

 • не висвітлені деякі питання виховання молодших школярів;
 • потребує удосконалення вміння вчителями шкільної ланки визначати мету уроку;
 • недостатньо цілеспрямовано ведеться робота з активізації словника  та розвитку зв’язного мовлення дітей.

Керуючись Положенням про міський методичний кабінет та враховуючи результати навчально — виховного процесу за  2015-2016  навчальний рік, з метою науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти, організації методичної  роботи, розвитку професіоналізму педагогічних працівників та стимулювання їх творчої  ініціативи,

НАКАЗУЮ:

І.Спрямувати методичну роботу навчально – виховного комплексу в 2016-2017 навчальному році на вирішення таких завдань:

 1. роботи над V етапом науково — методичної теми міста «Підвищення рівня якості освітніх послуг через формування акмеологічного середовища;
 1. продовжити модернізацію науково- методичної роботи з метою    формування професійної компетентності педагогів здатних реалізувати завдання оновленого змісту освіти;
 1. запровадити постійний моніторинг показників роботи педагогічних     працівників для вчасного коригування й прийняття управлінських рішень щодо удосконалення їхньої діяльності;
 1. продовжити  методичний супровід упровадження в освітній процес   школи І ступеня нового Державного стандарту початкової загальної освіти та оновлених програм  на засадах особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів до освіти молодших школярів;
 1. оптимізувати  систему підготовки педагогів до своєчасного виявлення,  підтримки та створення умов для навчання й розвитку обдарованих учнів;
 1. формувати єдиний виховний простір на основі об’єднання зусиль комплексу, сім’ї, громадськості для забезпечення особистісного зростання кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму, розвитку морально-духовних якостей;
 1. залучати педагогів до участі у різноманітних міських творчих групах, майстер- класах , конкурсах тощо;
 1. продовжити впровадження моніторингу якості освіти щодо створення певних інформаційних умов та визначення рівня навчальних досягнень школярів;
 1. вдосконалити підхід до мовленнєвого розвитку, формування мовленнєвої компетентності дітей шляхом використання відповідних методик та технологій;
 1. продовжити роботу  з вдосконалення соціально-культурної компетентності дитини через набуття учнями знань з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності.

ІІ. Продовжити роботу над науково-методичною темою «Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес як один із якісних компонентів розвитку ключових компетентностей дітей в акмеологічному середовищі» (V етап)» з метою:

 1. впровадження в практику досягнень з теми;
 1. моделювання уроків та виховних заходів різних типів;
 1. розповсюдження, пропаганда нових педагогічних ідей;
 1. участь педагогів в Інтернет-форумах та чатах з проблем розвитку професійної компетентності.

ІІІ. Затвердити таку структуру методичної роботи в навчально – виховному  комплексі:

 1. Організувати роботу:
  — об’єднання вчителів початкових класів ( керівник – Крячко М.М.)
 1. Організувати роботу творчої групи із впровадження ППД:
  — «Розвиток зв’язного мовлення » (керівник – Волик І.Ю.);
  — методичних об’єднань вихователів (дошкільна ланка) згідно річного    плану (протокол № 1 від 30.08.2016 р.)
 1. Спільно з провідними спеціалістами Запорізького ОІППО продовжити роботу з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на базі міста та при КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР.

                                                                    2016-2017 н. р.

 1. З метою вивчення запитів педагогів методичну роботу будувати на аналітичній та діагностичній основі.

                                                                    2016 – 2017 н.р.

 1. Організувати роботу з атестації педагогічних працівників згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України.

                                                                    2016 – 2017 н.р.

 1. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогічних кадрів взяти участь в міських заходах:
  — розширена колегія відділу освіти «Про підсумки діяльності системи освіти міста у 2015-2016 навчальному році щодо забезпечення умов якісної освіти для населення та пріоритетні завдання щодо її розвитку в новому 2016-2017 навчальному році»

                                                                    29 серпня 2016р.

  — засідання міських методичних об’єднань «Про організацію  навчально-виховного процесу  та роботу за оновленими програмами в початкових класах  загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році » ( засідання МО)

                                                                    30 серпня 2016 р.

 1. Забезпечити участь педагогічних працівників у роботі міських осередків науково-методичної роботи:
  — Семінар-практикум «Використання елементів логіки та ейдетики в навчально-виховному процесі початкових класів»;
  — Семінар-практикум «Впровадження здоров’язберігаючих технологій-один з головних пріоритетів розвитку гімназії»;
  — Динамічна група «Особливості викладання предметів природничо-математичного циклу за оновленими програмами в початковій школі»;

                                                                    2016 – 2017 н.р.

 1. Організувати проведення предметних тижнів:
  жовтень 2016 р. – англійської мови;
  листопад 2016 р. – української мови  та літератури;
  січень 2017 р. –  мистецтва;
  березень 2017 р. –  математики;
  квітень 2017 р. – природознавства та екології.
 1. Затвердити список педагогів-учасників динамічних груп, семінарів – практикумів, творчих груп тощо із впровадження перспективного педагогічного досвіду та роботи за оновленими програмами протягом 2016-2017 н. р.  (додається).
 1. Покласти контроль за  виконанням  даного наказу   на завідувача дитячого садка Євстаф’єву І.С. та  заступника директора з НВР Романенко Л.М.

Директор ПНВК « Капітошка»:                                                                                              Ж.В. Безродня

З наказом ознайомлені:

Зайцева І.С.                                                                    Євстаф’єва І.С

Бугасова Н.А.                                                                  Крячко М.М.

Лондарь Н.О.                                                                   Гонтаренко О.С.

Казаченко С.С.                                                                Волик І.Ю.

Курінскіх К.В.                                                                   Примак Б.В.

Спіцина А.І.                                                                       Плотнікова К.С.

Божкова Л.І.                                                                     Романенко Л.М.

Кучер О.А.                                                                         Потапенко І.М

Кожушко О.А.                                                                   Колоянов П.В.

Додаток

до наказу ПНВК «Капітошка»

________________№ ___________

СПИСОК

педагогів — учасників динамічних груп, майстер – класів, тощо з впровадження перспективного педагогічного досвіду та роботи за оновленими програмами протягом  2016-2017 н. року

 1. Семінар-практикум «Впровадження здоров’язберігаючих технологій-один з головних пріоритетів розвитку гімназії»;

Крячко М.М.    –  вчитель початкових класів, 2 клас.

 1. Семінар-практикум «Використання елементів логіки та ейдетики в навчально-виховному процесі початкових класів»;

Волик І.Ю. —  вчитель початкових класів, 1 клас.

 1. Динамічна група «Особливості викладання предметів природничо-математичного циклу за оновленими програмами в початковій школі»;

Романенко Л.М.  –  вчитель початкових класів, 4 клас;
Гонтаренко О.С. —  вчитель початкових класів, 3 клас.

 1. Творча група з проблеми «Розвиток зв’язного мовлення» (І рік)

Волик І.Ю. – керівник групи, вчитель початкових класів;
Лондарь Н.О. – вихователь;
Плотнікова К.С.- вчитель англійської мови.

Директор ПНВК « Капітошка»:                                                                                              Ж.В. Безродня

Про підсумки методичної роботи 2016-2017

Про підсумки методичної роботи
шкільної ланки ПНВК «Капітошка»
у 2016-2017 навчальному році

На виконання наказу по шкільній ланці комплексу № ___ від ________________201 року «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами навчально – виховного комплексу у 2016-2017 навчальному році» в шкільній ланці була організована методична робота, основними завданнями якої було:

 1. Продовження модернізації науково- методичної роботи з метою формування професійної компетентності педагогів здатних реалізувати завдання оновленого змісту освіти;
 1. Запровадження постійного моніторингу показників роботи педагогічних працівників для вчасного коригування й прийняття управлінських рішень щодо удосконалення їхньої діяльності;
 1. Продовження методичного супроводу упровадження в освітній процес школи І ступеня нового Державного стандарту початкової загальної освіти та оновлених програм на засадах особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів до освіти молодших школярів;
 1. Оптимізація системи підготовки педагогів до своєчасного виявлення, підтримки та створення умов для навчання й розвитку обдарованих учнів;
 1. Формування єдиного виховного простору на основі об’єднання зусиль комплексу, сім’ї, громадськості для забезпечення особистісного зростання кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму, розвитку морально-духовних якостей;
 1. Залучення педагогів до участі у різноманітних міських творчих групах, майстер- класах , конкурсах тощо;
 1. Продовження впровадження моніторингу якості освіти щодо створення певних інформаційних умов та визначення рівня навчальних досягнень школярів;
 1. Вдосконалення підходів до мовленнєвого розвитку, формування мовленнєвої компетентності дітей шляхом використання відповідних методик та технологій;
 1. Продовження роботи з вдосконалення соціально-культурної компетентності дитини через набуття учнями знань з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності.

Методична робота в ПНВК «Капітошка» здійснювалася згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, методичного кабінету міського відділу освіти, нормативно-правовими документами про середню освіту. Планувалася й проводилася за принципом моніторингу — систематичної аналітико-діагностичної діяльності.
Педагогічний колектив шкільної ланки комплексу працював над на-уково-методичною темою «Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес як один із якісних компонентів розвитку ключових компетентностей дітей в акмеологічному середовищі» (V етап).
Однією з пріоритетних була проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення. Тому основне завдання організованих заходів — включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи шкільного методичного об’єднання були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною темою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.
Із метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над науково-методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільного методичного об’єднання на 2016– 2017 навчальний рік.
Протягом навчального року була організована робота методичного об’єднання учителів початкових класів, затверджено плани роботи. Робота методичного об’єднання була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку, спланована на основі річного плану роботи комплексу. Було проведено 4 засідання. На запланованих засіданнях обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2016-2017 н. р.за оновленими програмами, цілорічна якісна підготовка учнів до участі в конкурсах, інтелектуальних змаганнях, олімпіадах, підготовка і проведення предметних тижнів, моніторинг навчальних досягнень учнів шкільної ланки у контексті їх особистісного росту, інноваційні технології на уроках ), так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів, важливі проблеми організації навчально-виховного процесу щодо забезпечення його компетентнісної спрямованості). Були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета, матеріали яких оформлено у звіти та як виставковий матеріал.
Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, оновленими навчальними програмами, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.
Завдання V етапу реалізації науково- методичної теми досягалися шляхом:

 1. Участі вчителів початкових класів у педагогічних радах комплексу, де розглядалися питання про:
  — рівень навчальних досягнень учнів;
  — використання сучасних методів і прийомів роботи з розвитку мовленнєвої компетенції молодших школярів;
  — використання можливостей інформаційних комп’ютерних технологій у початковій школі як умова підвищення якості освіти;
  — впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально – виховному процесі тощо.
 1. Проведення науково-теоретичних семінарів та методичних діалогів, консультувань за проблемною тематикою «Формування комунікативної компетентності учнів шкільної ланки: традиційні та інноваційні підходи», «Методологічна переорієнтація навчально – виховного процесу на забезпечення потреб особистості в самовизначенності та самоствердженні в умовах переходу на новий Державний стандарт початкової загальної освіти», «Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес як один із якісних компонентів розвитку ключових компетентностей дітей в акмеологічному середовищі», «Словникова робота як засіб формування мовленнєвої компетенції у дітей молодшого шкільного віку» тощо.
 1. Самоосвіти педагогів;
 1. Ознайомлення вчителів з передовим педагогічним досвідом сучасної педагогіки;
 1. Курсової перепідготовки та подальшої атестації вчителів;
 1. Участі педагогів у міських творчих групах, у роботі практичних семінарів;
 1. Урахування потреб вчителів при плануванні науково-методичної роботи;
 1. Проведення творчих звітів вчителів;
 1. Організації методичних педагогічних виставок;
 1. Залучення учнів та педагогів до участі в різноманітних конкурсах, олімпіадах, оглядах.

Оскільки перехід на нову якість освіти сьогодні тісно пов’язаний з новими способами зберігання, у комплексі використовується комп’ютерна техніка, Інтернет під час проведення уроків з різних предметів, ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих дітей. Задоволення їх потреб здійснюється шляхом залучення до різних видів творчості. Робота гуртків, курсів за вибором впливає на інтереси і здібності дитини, а також на формування творчої особистості.
Реалізація основних напрямів методичної роботи (забезпечення професійною інформацією; підтримка в підготовці до атестації; організація підвищення кваліфікації вчителів) значно підвищила якість освіти.
Основний критерій визначення ефективності методичної роботи — результативність навчально-виховного процесу. У школі практикується діяльність творчої групи, поєднується індивідуальна самоосвітня діяльність із колективними, груповими формами роботи. Педагогічні працівники шкільної ланки задіяні в роботі міських методичних об’єднань.
Покращалася методична робота в галузі роботи з обдарованими школярами. Учні 2 — 4 класів готуються до інтелектуальних змагань, олімпіад. Значна частина педпрацівників ПНВК «Капітошка» стараються створити таку систему роботи, щоб підвищити якість знань учнів. З метою забезпечення розвитку особистісних якостей школярів та розкриття їх творчого потенціалу в школі у 2016– 2017 н.р. оновлений банк « Обдарована особистість». З січня 2017 року розпочата робота по підготовці учнів до участі в I етапі ВУО. Класні керівники та вчителі — предметники залучали учнів до роботи в гуртках за інтересами, позакласній діяльності, проведення предметних тижнів. Складений план роботи зі здібними та обдарованими учнями, учителями розроблені індивідуальні плани роботи. Мікроклімат у колективі сприяє творчому зростанню педагогів та учнів Учні шкільної ланки комплексу приймали участь у таких конкурсах: «Охорона праці очима дітей» ( вч. Гонтаренко О.С.), «Космічні фантазії» (вч. Волик І.Ю., Гонтаренко О.С., Романенко Л.М.), Міжнародний конкурс з усного рахунку «Міксіке» (3 клас). З кожним роком зростає кількість учнів- переможців конкурсів: «Гринвіч», «Колосок», «Соняшник» (3-4 клас). У II (міському) турі олімпіад від школи взяла участь 1 учениця 4 класу Спіцина Тетяна, яка з математики зайняла 3 місце, з української мови – 2 місце. У порівнянні з минулим роком, де учні показали низький рівень, це гарні результати.
У 2016-2017 році слід відмітити роботу вчителя 4 класу Романенко Л.М., яка приймала участь у ІІ Всеукраїнському Інтернет конкурсі «Учитель року-2017» за версією науково-популярного природничого журналу «Колосок» і стала лауреатом у номінації «Учитель-ерудит», дипломантом конкурсу «Освіта Запорізького краю — 2017» та одним із переможців міського етапу конкурсу «Учитель року- 2017».
Важлива роль в організації методичної роботи належить методичному кабінету. В ньому зібрані матеріали творчих знахідок ШМО, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних семінарів, фахові журнали, газети, матеріали для роботи над науково-методичною темою шкільної та дошкільної ланок комплексу та творчої групи. Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами. Особлива увага приділяється самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась у 2016-2017 н.р. згідно з перспективним планом. Атестація педагогів шкільної ланки також здійснювалась у 2016-2017 н.р. згідно з перспективним планом. У звітньому році був аттестований 1 вчитель:

 1. Романенко Людмила Миколаївна, вчитель початкових класів, підтверджено вищу кваліфікаційну категорію, присвоєно звання «старший вчитель».

У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителя шляхом відвідування уроків, співбесід. На кінець І семестру за результатами моніторингу навчальних досягнень учнів був визначений рейтинг вчителя та предметів. Це дало можливість об’єктивно оцінити роботу Романенко Л.М., яка атестувалася. Загалом атестація пройшла в атмосфері ділової доброзичливості.
Вивчення стану викладання предметів в 1-4 класах свідчить, що класоводи на високому рівні забезпечені фаховою та методичною літературою, чітко простежується тенденція щодо перебудови навчального процесу на засадах гуманізму, демократизму, застосовуються нові підходи до організації уроку з утвердженням педагогіки особистості, більше уваги приділяються правильному визначенню мети уроку, створенню оптимальних умов для різнобічного розвитку кожного учня з урахуванням його індивідуальних можливостей, пізнавальних потреб, прагнень. Але ще в недостатньому обсязі використовуються метод учнівських проектів, рівнева диференціація, технологія «створення ситуації успіху».
Також здійснено контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт, стан ведення учнівських щоденників. Результати вивчалися на засіданні ШМО, на нарадах при директорі. Впродовж року практичним психологом школи проведено два діагностичні заміри, консультації з класними керівниками, поставлено тактичні задачі та сплановано корекційну роботу.
План заходів щодо організації методичної роботи в шкільній ланці комплексу протягом 2016-2017 навчального року в цілому був виконаний. Та все ж, не всі заплановані відкриті уроки (англійська мова, фізична культура, відкритий урок у 3 класі) та виховні заходи були проведені. Не поліпшилася робота щодо висвітлення роботи вчителів у періодичній та фаховій літературі. Слід відмітити, що необхідно ще більше посилити увагу вчителів до індивідуальної роботи з обдарованими школярами, збагачення словникового запасу учнів, урізноманітнити форми проведення засідань ШМО, його практичну спрямованість.
Виходячи з вищезазначеного та з метою удосконалення змісту і форм методичної роботи по підвищенню науково-теоретичного рівня і професійної майстерності педагогічних кадрів рекомендовано:

 1. У 2016-2017 навчальному році педагогічному колективу шкільної ланки спрямувати усю методичну роботу на успішну реалізацію нової науково – методичної теми.
 1. Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти, внести корективи у власні науково-методичну теми відповідно до завдань на 2017-2018 н.р.

                                                                 серпень 2017р.

 1. Працювати над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу                                                                                                             протягом року
 1. Вдосконалити роботу по виявленню та розвитку обдарованих та здібних дітей.
                                                            протягом року
 1. Активізувати роботу по поширенню досвіду роботи.
                                                            протягом року
 1. Заступнику директора з НВР Романенко Л.М.:

6.1.Спланувати методичні заходи з педагогічними працівниками шкільної ланки на 2017-2018 н.р. з урахуванням позитивного досвіду минулих навчальних років та попередження недоліків, допущених у роботі.
                                                                 серпень 2017 р.
6.2 Забезпечити відповідне оформлення та популяризацію перспективного педагогічного досвіду вчителів шкільної ланки, висвітлення роботи в періодичній та фаховій літературі.
                                                                 протягом року

09.06.2017р.

Заступник директора з НВР:                                                                  Романенко Л.М.