Наказ план заходів ДПА 2016-2017

UkraineCoatOfArmsSmallBW

Приватний навчально – виховний комплекс « дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Капітошка»

 

  НАКАЗ

Від « ___» _________2017 року                                                               № _____

Про затвердження плану заходів

щодо забезпечення організованого

закінчення 2016/2017 навчального року

та проведення державної підсумкової

атестації

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 22.03.2017 № 0251 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2016/2017 навчального року  та проведення державної підсумкової атестації»,  наказу відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради від 27.03.2017 р. № 74 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2016/2017 навчального року  та проведення державної підсумкової атестації» та з метою забезпечення організованого закінчення  2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити план заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації (додається).
 2. Заступнику директора з навчально- виховної роботи Романенко Людмилі Миколаївні:

2.1 Забезпечити виконання зазначеного плану заходів;

квітень – червень 2017 р.

2.2. Надати відділу освіти план заходів щодо організованого закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації.

до 04.04.2017 р.

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. директора  ПНВК «Капітошка»                                                М.М. Крячко

З наказом ознайомлена                                Романенко Л.М.

                                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. директора ПНВК «Капітошка»

__________            М.М. Крячко

                                                                       Наказ №__   від  _______ 2017 року

ПЛАН

заходів щодо забезпечення організованого закінчення

2016/2017 навчального року та проведення державної

підсумкової атестації

№ п/п Заходи

Термін 

виконання

Відповід. 

за виконання

  Відповідно до вимог Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547 (Далі – МОН України), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом МОН України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, наказу МОН України від 20.10.2016 № 1272 «Про  проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» (зі змінами, внесеними наказом від 30.12.2016 № 1696) «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 року № 1272» та з метою своєчасного здійснення управлінських заходів щодо забезпечення організованого закінчення навчального року:
1. Підготувати план шкільних  заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації.

04.04.17

Крячко М.М.

Романенко Л.М.

2.

Видати накази по школі: 

— «Про порядок організованого закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4  класу»;

— «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації»;

—  «Про затвердження складу атестаційної комісії для проведення державної підсумкової атестації

у 4 класі»;

— «Про допуск учнів 4 класу до державної підсумкової атестації»;

— «Про результативність управлінської діяльності щодо організованого закінчення навчального року та   проведення державної підсумкової атестації».

04.04.17

04.04.17

04.04.17

20.04.17

12.06.17

Крячко М.М. 

Романенко Л.М.

3. Провести інструктивну нараду з питань закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів для  вчителів шкільної ланки.

03.04.17

Крячко М.М. 

Романенко Л.М.

4. З метою інформування батьківської громадськості про особливості завершення 2016/2017 навчального року провести батьківські збори, оформити відповідний інформаційний куточок, методичні рекомендації та поради батькам розмістити на блозі шкільної ланки.

квітень 

2017

Романенко Л.М. 

5. 

Подати до відділу освіти : 

— інформацію про учнів 2-го класу, переведених до класу за скоригованими програмами;

— інформацію про кількість учнів початкової школи залишених на повторний курс навчання;

— інформацію про учнів 2 класу, які не мають річної оцінки і річне оцінювання буде проведено в серпні-вересні;

— аналіз результативності управлінської діяльності щодо організованого закінчення навчального року.

30.05.17

16.06.17

Романенко Л.М.

6.

Надати  до відділу освіти : 

— клопотання щодо включення працівників шкіл до складу державних атестаційних комісій для атестації в початковій школі;

— розклад проведення державної підсумкової атестації в 4  класі.

04.04.17 

04.04.17

Крячко М.М. 

Романенко Л.М.

7. Укласти завдання та забезпечити їх належнеберігання до початку проведення ДПА учнів.

Квітень 

2017

Романенко Л.М. 

8.

Забезпечити проведення державної підсумкової атестації в такі дати: 

4 клас

— літературне читання

11.05.17

Крячко М.М. 

Романенко Л.М.

— українська мова 16.05.17
— математика 18.05.17
9.  Надати до відділу освіти витяг із рішення спільного засідання ради школи та педагогічної ради з питання визначення учнів для нагородження Похвальними листами. 23.05.17 Адміністрація школи
10. Провести пед. раду з питання переведення та випуску учнів зі школи. травень 2017 Адміністрація школи

Аналіз результативності управлінської діяльності
щодо організованого закінчення 2016-2017

АНАЛІЗ

результативності управлінської діяльності щодо організованого закінчення 2016-2017 навчального року по ПНВК «Капітошка»

 

Приватний навчально-виховний комплекс «Капітошка» здійснює свою освітню діяльність у відповідності до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

Порядок закінчення поточного року й проведення державної  підсумкової атестації учнів 4 класу було проведено відповідно до  вимог Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602,  наказу МОН України від 20.10.2016 № 1272 «Про  проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» (зі змінами, внесеними наказом від 30.12.2016 № 1696) «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 року № 1272», наказу Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 22.03.2017 № 0251 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2016/2017 навчального року  та проведення державної підсумкової атестації», наказу відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради від 27.03.2017 р. № 74 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2016/2017 навчального року  та проведення державної підсумкової атестації». 

З метою своєчасного здійснення управлінських заходів щодо забезпечення організованого закінчення навчального року в шкільній ланці комплексу були видані відповідні накази:

 • «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2016-2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації» ;
 • «Про порядок організованого закінчення 2016-2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у 4 класі»;
 • «Про затвердження складу атестаційної комісії для проведення державної підсумкової атестації»;
 • «Про  результативність управлінської діяльності щодо організованого закінчення 2016-2017 навчального року»

У комплексі було здійснене необхідне інформування всіх членів колективу щодо особливостей закінчення 2016-2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації. Так, у квітні  адміністрацією школи  для вчителів була проведена інструктивна нарада, де вивчалася нормативна база, яка регулює закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації. Для батьків та учнів у березні-травні були проведені  батьківські збори, оформлені відповідні інформаційні куточки «Готуємося до державної атестації», поради психолога «Декілька порад, як успішно написати підсумкові контрольні роботи», де батьки та учні були ознайомлені з термінами складання державної атестації, правилами поведінки учнів під час проведення державної підсумкової атестації.

Для  забезпечення об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів під час проведення ДПА, на виконання п.3.1 Положення Про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти був  сформований та погоджений склад атестаційних комісій з міським відділом освіти.

Контроль за станом ведення класних журналів здійснювався постійно, об’єктивність оцінювання знань, виконання єдиного підходу до підсумкового оцінювання стали приоритетними напрямками внутрішкільного контролю, були розглянути на нараді при директорі та видані відповідні накази.

Державна підсумкова атестація в 4 класі пройшла організовано, відповідно до вимог чинного законодавства з 11 по 18 травня і проводилась з літературного читання (11 травня), з української мови (16 травня), математики (18 травня).

Контролю підлягали мовленнєві уміння і навички правопису, здатність практично застосовувати здобуті мовні знання (українська мова), знання смислового і структурного аналізу  тексту, засобів художньої виразності, емоційно-оцінного ставлення до змісту твору, кола читання та літературознавчої пропедевтики  (читання), рівень засвоєння учнями математичних знань, сформованості умінь та навичок, здатності застосовувати вивчений матеріал під час виконання завдань із числами і буквеними виразами, рівностями, нерівностями, рівняннями, величинами, геометричними фігурами, розв’язування сюжетних задач ( математика).

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 за № 566/19304, наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»).

Математика

За підсумками контролю рівня сформованості знань, умінь та навичок з математики в учнів  4 класу виявлено такі результати:

ПіБ вчителя В класі Перевірено Рівні навчальних досягнень
В. р. % Д. р. % С. р. % П. р. %
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Романенко Л.М. 7 7 2 2 4 2 1 3
Всього           57       43                

Перевірці підлягали уміння 7 учнів 4 класу. Аналіз результатів вказує на те, що учні 4 класу, досягли базового рівня сформованості математичної компетентності, визначеної Державним стандартом початкової загальної освіти та оновленими навчальними програмами. На високому і достатньому рівнях виконали роботу 7 учнів (100%), з них на високому – 4 учня (57%), на достатньому – 3 учня (43%), середнього та початкового рівня навчальних досягнень в учнів не виявлено. Якість знань становить 100%.

Серед помилок, яких припустилися учні превалюють помилки в ході розв’язання складеної задачі на 3 дії  (28,5%),  знаходження частини від числа та перетворення одиниць вимірювання величин (43%).

Серед  можливих причин – недостатня практична спрямованість уроків математики,  невміння використовувати набуті знання під час розв’язку задач та перетворення одиниць вимірювання величин.           Найкраще сформовані  в учнів знання розрядного складу чисел, розв’язку рівнянь та виразів, робота з геометричним матеріалом.

З метою виявлення результативності процесу формування знань, умінь і навичок з математики проведено співставлення результатів контрольних замірів з попередньою перевіркою, за підсумками якого виявлено, що у більшості учнів математичні знання, уміння, навички формуються у відповідній динаміці.

Результати попередньої контрольної роботи

ПіБ вчителя В класі Перевірено Рівні навчальних досягнень
В. р. % Д. р. % С. р. % П. р. %
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Романенко Л.М. 7 7 1 1 1 2 3 1 1 1 3
Всього           14       43       43      

Так, підвищення результатів відзначено у 6 учнів (86 %), залишився на тому ж рівні 1 учень (14 %).

 

Українська мова

За підсумками контролю рівня сформованості знань, умінь та навичок з української мови  в учнів 4 класу виявлено такі результати:

ПіБ вчителя В класі Перевірено Рівні навчальних досягнень
В. р. % Д. р. % С. р. % П. р. %
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Романенко Л.М. 7 7 2 2 1 1 2 4 1 1
Всього           29       57       14

Перевірці підлягали уміння 7 учнів шкільної ланки комплексу. Аналіз одержаних результатів свідчить, що 87 % учнів досягли базового рівня сформованості мовленнєвих умінь і навичок правопису, здатності практично застосовувати здобуті мовні знання, визначених Державним стандартом початкової освіти та оновленими навчальними програмами, виконали роботу на високому і достатньому рівнях. В цілому такі показники є достатніми.

Проаналізувавши результати підсумкової контрольної роботи з української мови за рівнями, встановлено наступне. Кількість учнів з високим рівнем становить 29 % (2учня), з достатнім рівнем становить 57 % (4 учня), середнім рівнем 14% (1 учень).

Серед помилок  переважають помилки на пропуск та заміну букв (71%), написання власних іменників  (71%), знання частин мови (29%).  Можливою причиною вищезазначених помилок є  формальне проведення роботи над помилками, несистематичність повторення навчального матеріалу. Як позитивне явище слід відмітити невелику кількість помилок граматичного  характеру на рівні словосполучень, речень, складання зв’язного висловлювання.

Результати попередньої контрольної роботи

ПіБ вчителя В класі Перевірено Рівні навчальних досягнень
В. р. % Д. р. % С. р. % П. р. %
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Романенко Л.М. 7 7 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3
Всього           14       43       43        

Як і з математики,  більшість учнів, 43 % (3 учня)  підвищили свої результати, порівняно з результатами попередньої перевірки, 43% учнів  (3 учня) —  підтвердили, лише в одного учня (14%) показники знизились.

Літературне читання

За підсумками контролю рівня сформованості знань, умінь та навичок з читання  в учнів 4 класу виявлено такі результати:

ПіБ вчителя В класі Перевірено Рівні навчальних досягнень
В. р. % Д. р. % С. р. % П. р. %
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Романенко Л.М. 7 7 3 1 4 2 1 3        
Всього           57       43              

Перевірці підлягали уміння 7 учнів шкільної ланки комплексу. Аналіз одержаних результатів свідчить, що 100 % учнів досягли базового рівня сформованості  читацької компетентності, яка є базовою складовою комунікативної і пізнавальної компетентностей, визначених Державним стандартом початкової освіти та оновлених навчальних програм і виконали роботу на високому і достатньому рівнях. В цілому такі показники є високими. Проаналізувавши результати підсумкової контрольної роботи з літературного читання за рівнями, встановлено наступне. Кількість учнів з високим рівнем становить 57 % (4 учня), з достатнім рівнем становить 43 % (3 учня).

Серед помилок  переважають помилки  на знаходження засобів художньої виразності у тексті (порівняння) (71% учнів), добір заголовку до тексту (43% учнів).  Можливою причиною вищезазначених помилок є несистематичність у повторенні, недостатня робота із засобами художньої виразності.  Як позитивне явище слід відмітити невелику кількість помилок  для перевірки розуміння  змісту і вміння працювати з текстом.

З метою виявлення результативності формування читацької компетентності учнів шкільної ланки ПНВК «Капітошка» проведено співставлення результатів контрольних замірів з попередньою перевіркою, за підсумками якого виявлено, що у більшості учнів  знання, уміння, навички з читання формуються у відповідній динаміці.

Результати попередньої контрольної роботи

ПіБ вчителя В класі Перевірено Рівні навчальних досягнень
В. р. % Д. р. % С. р. % П. р. %
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Романенко Л.М. 7 6 1 1 1 3 1 1 2 1 1
Всього           50       33       17        

Так, підвищення результатів відзначено у 4 учнів (67 %) 4 класу, знизились показники у 3 учнів (33%).

В цілому, за результатами підсумкових контрольних робіт можна зробити висновок, що 87%  учнів 4 класу досягли базового рівня підготовки з базових дисциплін (математики, української мови та читання), що відповідає Державному стандарту початкової освіти та оновленим навчальним програмам, який може бути основою для подальшого опанування даних та суміжних дисциплін під час навчання в основній школі.

Згідно спільного засідання Ради комплексу та педради учнів 4 класу Валентирова Максима та Спіцину Тетяну, учнів 3 класу Люцканова Руслана, Сташенко Сейру, Панченко Катерину,Федорову Валерію, Бутєва Тимура, учнів 2 класу Токіна Михайла та Лінцову Єву нагороджено Похвальними листами за високі досягнення у навчанні (протокол  № 4/4 від 23. 05.2017р.).

Протягом періоду закінчення навчального року адміністрацією комплексу здійснювався фронтальний контроль за порядком проведення державної підсумкової атестації, заповненням звітів.

В цілому організація завершення  2016-2017 навчального року, проведення ДПА  пройшли добре. Однак, в управлінні процесом організованого  закінчення навчального року та проведення ДПА є питання, які потребують постійної уваги. Тому, у 2017-2018 навчальному році педагогічному колективу шкільної ланки ПНВК «Капітошка» необхідно спрямувати свою роботу на розв’язання наступних завдань:

 1. Адміністрації шкільної ланки:

   1.1. Організувати моніторинг ефективності впровадження оновлених навчальних програм, систематично здійснювати контрольно-аналітичну діяльність щодо відстеження якості роботи школи І ступеня, результатів освітнього процесу, оцінювання навчальних досягнень учнів, об’єктивність нагородження Похвальними листами.

протягом 2017-2018 н.р.

 1. Учителям шкільної ланки:

2.1 Забезпечити оптимальну організацію освітнього процесу в школі з використанням ефективних інноваційних освітніх технологій, методик, із застосуванням внутрішньої диференціації та індивідуального підходу;

постійно

2.2  Систематично використовувати у навчальному процесі тестовий контроль навчальних досягнень учнів для ефективної підготовки до державної підсумкової атестації;

постійно

2.3.  Проводити в системі роботу по формуванню в молодших школярів навичок самоаналізу та самоконтролю навчальної діяльності.

постійно

В.о.директора ПНВК «Капітошка»:                                                  М.М. Крячко

Наказ про організацію ДПА

UkraineCoatOfArmsSmallBW

Приватний навчально – виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Капітошка»

НАКАЗ

 

 

Від «___  » __________  2017 року                                                         № _____

Про порядок організованого закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у 4 класі

Відповідно до вимог Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547 (Далі – МОН України), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказу МОН України від 20.10.2016 № 1272 «Про  проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» (зі змінами, внесеними наказом від 30.12.2016 № 1696) «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 року № 1272»  та з метою  створення належних умов у навчально — виховному комплексі, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2016/2017 навчального року і проведення державної підсумкової атестації

НАКАЗУЮ:

 1. Провести у 2016/2017  навчальному році в 4 класі  державну підсумкову атестацію з таких предметів навчального плану:
 • українська мова;
 • математика;
 • літературне читання;
 1. Державну підсумкову атестацію із зазначених навчальних предметів провести  у такі терміни:
 • 11 травня 2017 р. – з літературного читання;
 • 16 травня 2017 р. — з української мови;

          —    18 травня 2017 р. – з математики;

 1. Відвести на проведення державної підсумкової атестації по 1 академічній годині (шкільний урок): 5 хвилин – на організацію класу та пояснення змісту роботи і 35 хвилин – на її виконання, проводити її на другому або третьому уроці;
 2. В день проведення атестації розмножити завдання на кожного учня.
 3. До виконання робіт державної підсумкової атестації допустити усіх учнів, окрім тих, які з поважних причин (хвороба, довготривалі перебування на лікуванні, спортивні змагання, переїзд в інші місця проживання, природні катаклізми) не можуть бути присутніми у визначений час. Оцінки за державну підсумкову атестацію таким учням виставити за результатами річного оцінювання, додаткових перевірок не проводити;
 4. Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 за № 566/19304, наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016          № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»).
 5. З навчальних предметів, які підлягають державній підсумковій атестації, при виставленні річних оцінок врахувати результати державної підсумкової атестації;
 6. Звіти про результати державної підсумкової атестації з української мови, математики та читання  надати за встановленою формою до міського методичного кабінету методисту Шкуренко В.П.

                                                        до 30 травня 2017 року

 1. Заступнику директора з НВР Романенко Л.М. забезпечити:

9.1. Підготовку завдань для державної підсумкової атестації в 4 класі;                              

9.2. Узагальнення результатів державної підсумкової атестації у 4  класі   та підготовку методичних рекомендацій;

                                                                  до 12 червня 2017 року

 10.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о.директора ПНВК « Капітошка»                                                М.М. Крячко

З наказом ознайомлена                                                                   Романенко Л.М.

 

Наказ склад комісії та розклад ДПА 2016-2017

UkraineCoatOfArmsSmallBW

Приватний навчально – виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Капітошка»

 

НАКАЗ

 

 

Від «____     » _________ 2017 року                                                 № _____

Про затвердження складу

атестаційної комісії для проведення

державної підсумкової атестації

у 4 класі

Відповідно до вимог Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547 (Далі – МОН України), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказу МОН України від 20.10.2016 № 1272 «Про  проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» (зі змінами, внесеними наказом від 30.12.2016 № 1696) «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 року № 1272»  та з метою  створення належних умов у навчально — виховному комплексі, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2016/2017 навчального року і проведення державної підсумкової атестації

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад державної атестаційної комісії та розклад з проведення державної підсумкової атестації у 4 класі (додається).

2. Покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Романенко Л.М. персональну відповідальність за об’єктивність та порядок проведення атестації.

3. Заступнику директора з НВР Романенко Л.М.

  • 3.1.Не допускати втручання у проведення атестації та визначення її результатів з боку осіб, які не є членами державної атестаційної комісії.
   11.05-18.05.2017
 • 3.2.Надати до відділу освіти аналіз результативності управлінської  діяльності щодо організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації.
  до 12.06.2017

4. Контроль за виконанням наказу  залишаю за собою.

  В.о.директора ПНВК «Капітошка»                                                М.М. Крячко

З наказом ознайомлена                                                                   Романенко Л.М.

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. директора ПНВК «Капітошка»

______________ М.М. Крячко

Наказ від _______________ № ___

Розклад

проведення державної підсумкової атестації учнів 4 класу

приватного навчально- виховного комплексу

«дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад

 І ступеня «Капітошка»

(2016 – 2017 н.р.)

Дата проведення Предмет, форма проведення Клас Голова комісії Члени комісії Початок
11.05.2017 Літературне читання (письмово) 4 Крячко М.М. Романенко Л.М. 9.00
16.05.2017 Українська мова (письмово) 4 Крячко М.М. Романенко Л.М. 9.00
18.05.2017

Математика

( письмово)

4 Крячко М.М. Романенко Л.М. 9.00

ПОГОДЖЕНО                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти                                                        В.о. директора ПНВК «Капітошка»

Виконкому Бердянської міської ради                                              ______________ М.М. Крячко
________________ В.М. Липський                                              Наказ від _______________ № _____
Наказ від  _______________    № _______

     

СКЛАД

комісії державної підсумкової атестації за курс початкової школи в 4 класі

приватного   навчально- виховного комплексу

«дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад

 І ступеня «Капітошка»

( 2016 – 2017 н.р.)

Дата проведення Клас Предмет, форма проведення Голова комісії Члени комісії
11.05 4

 Літературне читання

(письмово)

Крячко М.М.- вища, Бердянський державний педагогічний університет, в.о директора, вчитель початкових класів Романенко Л.М., — вища, Бердянський державний педагогічний інститут,  вчитель початкових класів
16.05 4 Українська мова (письмово) Крячко М.М.- вища, Бердянський державний педагогічний університет, в.о директора, вчитель початкових класів Романенко Л.М., — вища, Бердянський державний педагогічний інститут,  вчитель початкових класів
18.05 4 Математика (письмово) Крячко М.М.- вища, Бердянський державний педагогічний університет, в.о директора, вчитель початкових класів Романенко Л.М., — вища, Бердянський державний педагогічний інститут, вчитель початкових класів

Завдання читання 2016-2017

Завдання для державної підсумкової атестації з літературного читання
ЯК КАТРУСЯ ЗНАЙШЛА СКАРБ

Нема краще, як поїхати до бабусі на Полтавщину. У неї хата над річкою Сулою — давня хата, з рушниками. Прокидаєшся там, а вогонь у грубці потріскує, миготять по стелі теплі відблиски, і здається, що мов у казці, ось-ось може статися диво.
— Марусю… — шепотить Катруся. — А давай сьогодні будемо на горищі скарб шукати!
На горищі!.. Там кукурудза й ряба квасолька, а по закутках — старі горщики, там пахне сухими травами, таємницею, і скарб, звичайно, також там.
То дівчатка й шукають. Може, він серед сухого зілля? Або між клубками пряжі?
—Та он же скриня! Скарб напевно там! Хутчій Маруся й Катруся підняли віко1, та й стали, як заворожені. Бо в скрині: зірчаста плахта2, стрічки, а що вже сорочок та рушників!
— Ось де ви, донечки, — почувся мамин голос. — А я гадаю, де ви пропали.
— А ми скарб шукаємо, — похвалилася Катруся. — І знайшли от що.
Мама пильно схилилася над старим полотном.
— Це і є справжній скарб.
— Ой мамо, це всього-на-всього бабусині сорочки! — стало смішно Катрусі.
— Але в них — прадавнє українське мистецтво вишивання. Придивись-но, яке воно пишне.
Розгорнула мама сорочку, а на рукавах — зірки, мов стиглі вишні. А на другій — біле листя, наче паморозь надворі. А на третій — диво-дерева в золотих горішках.
— Тільки це не прості зірки, листя, дерева, — сказала мама.
— Чарівні?
— Та ніби й чарівні…
Бо в часи далекі людям не раз робилося страшно серед диких пралісів. І тоді вони придумали чарівні знаки, щоб одганяти русалок, не підпускати хвороби, а любе сонечко закликати. Вишили ті знаки на рушниках, обвішали ними вікна, двері. Вишили й собі на сорочках. І тоді сорочки стали такі гарні, що їх і досі вишивають.
Вишивка народжувалась, як річка. Почалася вона з прадавнини, текла через часи Київської Русі, через віки козацькі та й допливла до наших днів.
Додавались у річку-вишивку кольори й узори, усе, що гарне, що серце любило. І сьогодні все воно — тут, у бабусиній скрині, на старому полотні.
Притихли дівчатка, розглядають сорочки, водять пальчиками по узорах. А все це — з чарівної ріки на ім’я Українське Вишивання! Ще й спосіб вишиття різний. А всього, каже мама, є аж сто способів вишивати!
Аж тут і бабуся вилізла на горище.
— Бачу, онучечки, ви любите вишивку, — мовила вона та й дістала зі скрині згорток у білій полотнинці. Розгорнула, а там — дві сорочечки! Новесенькі, вишивані!
— Це тобі, Катрусю. А це тобі, Марусю. Носіть здорові.
Обняли дівчатка бабусю, поцілували.
— Тепер, Марусю, — каже Катруся, — і в нас буде трішки скарбу!

408 слів (За Зіркою Мензатюк)

1 Віко — верхня частина скрині, якою її закривають.

2 Плахта — жіночий одяг, схожий на спідницю.

Робота
на державну підсумкову атестацію
з літературного читання за курс початкової школи
учня (учениці) 4 класу
____________________________________________________________

1. Визнач і запиши жанр прочитаного твору.
______________________________________________________________

2. Запиши хто розповів дівчаткам про давнє українське мистецтво — вишивання.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Підкресли в тексті речення, у якому розповідається, скільки є способів вишивання.

4. Знайди в тексті та обведи слова, що дівчатка знайшли в бабусиній скрині.

5. Випиши з тексту порівняння.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Добери і запиши свій заголовок до прочитаного твору. __________________________________________________________________________________________________________________________________

Творче завдання
7. Запиши, чому саме таку назву твору ти обрав (обрала) (4-5 речень).

Спосіб читання __________________________________

Темп читання ___________________________________

Завдання для державної підсумкової атестації
2016-2017 з української мови

Завдання для державної підсумкової атестації

з української мови

2016-2017 н.р.

 

Завдання до тексту для перевірки мовних умінь

 

 1. Знайди і підкресли в тексті займенник.

 

 1. Зроби звуко-буквенний аналіз слова ягоди.

 

 1. Добери і запиши спільнокореневі слова до слова зеленіє.

 

 1. Знайди в тексті і запиши слово, що означає «центральне небесне тіло Сонячної системи, що має форму гігантської розжареної газової кулі жовтого кольору».

 

Творче завдання

 

За яким явищем природи ти  спостерігав, що тебе найбільше вразило? Напиши-текст-розповідь (3-4 речення)

Завдання для державної підсумкової атестації

з української мови

2016-2017 н.р.

Диктант

Сонце

Сонце – велика розпечена зоря. Його світло і тепло щоденно дають життя всьому живому на планеті. Багато явищ природи на Землі залежить від Сонця. Сонячне світло необхідне усім рослинам. Без нього вони не зможуть жити. Під дією сонячних променів зеленіє трава, розцвітають квіти.

Поспостерігайте за ягодами влітку, коли вони дозрівають. Побачите, що ягоди наливаються соком раніше із сонячного боку.

Примітка

 • у диктанті підкреслено слова, що входять до переліку передбачених у навчальній програмі слів, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати;
 • на дошку слід винести слово поспостерігайте.

Завдання для державної підсумкової атестації
з математики 2016-2017

Завдання для державної підсумкової атестації

з математики

2016-2017 н.р.

Обери правильну відповідь

 1. Скільки всього десятків у числі 347 047?

 

а)  47047

б)  34

в)  34704

 1. Визнач правильну відповідь: маса пирога 1 кг 300г, а пирога становить?  

 

а)  260 г

б)  520 г

в)  650 г

 1. Визнач правильне перетворення: 12 год 18 хв це?

 
а)  138 хв

б)  738 хв

в)  720 хв

 1. Покажи стрілочками значення кожного виразу.

 
(76013 – 67787)   10     14380

(76013 + 67787) : 10     753883

76013 +  67787  10       82260

Виконай завдання

 1. Розв’яжи рівняння: у     62 = 11532
 1. Розв’яжи задачу.

У меблевому супермаркеті за день продали 8 ліжок на суму 74376 грн і 6 столів, причому один стіл коштував у 3 рази менше, ніж ліжко. На яку суму було продано столів?

 1. Накресли квадрат, периметр якого 20 см. Обчисли його площу.