Головна » Стрічка новин » Про організацію методичної роботи на 2017-2018 н.р.

Про організацію методичної роботи на 2017-2018 н.р.

UkraineCoatOfArmsSmallBW

Приватний навчально – виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Капітошка»

НАКАЗ

Від « ___» ___________2017 року                                                                                                         № _____

Про організацію методичної роботи
з педагогічними кадрами
шкільної ланки комплексу
у 2017-2018 навчальному році

Керуючись Положенням про міський методичний кабінет та враховуючи результати навчально — виховного процесу за 2016-2017 навчальний рік, з метою науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти, оновлення змісту та структури методичної роботи, розвитку професіоналізму педагогічних працівників та стимулювання їх творчої ініціативи, вдосконалення педагогічної майстерності

НАКАЗУЮ:
1.Спрямувати методичну роботу шкільної ланки комплексу в 2017-2018 навчальному році на вирішення таких завдань:
1.1 Робота над І етапом науково — методичної теми міста «Забезпечення рівного доступу до якісної освіти в умовах реформування української школи»;
1.2. Модернізація форм, змісту й методів підготовки та розвитку професійної компетентності вчителів шкільної ланки комплексу, підготовка їх до роботи у сучасних умовах за оновленими програмами та новою методичною темою;
1.3. Організація методичної роботи з вчителями шкільної ланки комплексу на засадах диференційованого підходу щодо забезпечення реалізації завдань модернізації шкільної освіти, формування професійних компетентностей педагогів, підготовку їх до роботи в інноваційному режимі;
1.4. Продовження створення умов для узагальнення та висвітлення кращого педагогічного досвіду, власних розробок педагогічними працівниками шкільної ланки в друкованих педагогічних виданнях, освітніх Інтернет-порталах, збірниках, буклетах тощо;
1.5. Продовження запровадження постійного моніторингу показників роботи вчителів шкільної ланки комплексу для вчасного коригування й прийняття управлінських рішень щодо удосконалення їхньої діяльності;
1.6.Оптимізація системи підготовки педагогів до своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання й розвитку обдарованих учнів;
1.7. Продовження формування єдиного виховного простору на основі об’єднання зусиль комплексу, сім’ї для забезпечення особистісного зростання кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму, сприяння реалізації Концепції національно-патріотичного виховання;
1.8.Залучення вчителів до участі у різноманітних міських творчих групах, майстер- класах , конкурсах тощо;
1.9.Продовження впровадження моніторингу якості освіти щодо створення певних інформаційних умов та визначення рівня навчальних досягнень школярів.
2. Розпочати роботу над науково-методичною темою «Компетентнісний підхід до навчання і виховання як засіб творчого зростання якісно нової особистості» (І етап)» з метою:
1) впровадження в практику досягнень з теми;
2) моделювання уроків та виховних заходів різних типів;
3) розповсюдження, пропаганда нових педагогічних ідей;
4) участь педагогів в Інтернет-форумах та чатах з проблем розвитку професійної компетентності.
3. Затвердити таку структуру методичної роботи в шкільній ланці комплексу:
3.1. Організувати роботу:
— об’єднання вчителів шкільної ланки ( керівник – Романенко Л.М.)
4. Продовжити роботу творчої групи із впровадження ППД:
— «Розвиток зв’язного мовлення » (керівник – Волик І.Ю.);
5. Спільно з провідними спеціалістами Запорізького ОІППО продовжити роботу з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на базі міста та при КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР.
2017-2018 н. р.
6. З метою вивчення запитів педагогів методичну роботу будувати на аналітичній та діагностичній основі.
2017 – 2018 н.р.
7. Організувати роботу з атестації педагогічних працівників згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України.
2017 – 2018 н.р.
8. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогічних кадрів взяти участь в міських заходах:
8.1. Розширена колегія відділу освіти «Про підсумки діяльності системи освіти міста у 2016-2017 навчальному році щодо забезпечення умов якісної освіти для населення та пріоритетні завдання щодо її розвитку в новому 2017-2018 навчальному році»
29 серпня 2017р.
8.2. Засідання міських методичних об’єднань «Про організацію навчально-виховного процесу та роботу за оновленими програмами в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році» ( засідання МО)
30 серпня 2017 р.
9. Забезпечити участь педагогічних працівників у роботі міських осередків науково-методичної роботи:
— динамічної групи «Інноваційні підходи до формування математичної компетентності в умовах НУШ»;
— динамічної групи «Упровадження інтеграційного навчання в умовах Нової української школи»;
— майстер-класу «Сучасний урок у початковій школі»
2017 – 2018 н.р.
10. Організувати проведення предметних тижнів:
жовтень – англійської мови;
листопад – української мови та літератури;
січень – мистецтва;
березень – математики;
квітень – природознавства та екології.

11. Затвердити список педагогів-учасників динамічних груп, творчих груп тощо із впровадження перспективного педагогічного досвіду та роботи за оновленими програмами протягом 2017-2018 н. р. (додається).
12. Покласти контроль за виконанням даного наказу на заступника директора з навчально-виховної роботи Романенко Людмилу Миколаївну.

В.о.директора ПНВК « Капітошка»:                                                                                                                                 М.М. Крячко

З наказом ознайомлені:
Гонтаренко О.С.
Романенко Л.М.
Волик І.Ю.
Потапенко І.М
Колоянов П.В.
Небаба М.І.
Сльота Н.В.

Додаток
до наказу ПНВК « Капітошка» ________________№ ___________

СПИСОК
педагогів — учасників динамічних груп, майстер – класів, тощо з впровадження перспективного педагогічного досвіду та роботи за оновленими програмами протягом 2017-2018 н. року

1. Майстер – клас «Сучасний урок у початковій школі»;
Сльота Н.В. – вчитель початкових класів, 3 клас.

2.Динамічна група «Інноваційні підходи до формування математичної компетентності в умовах НУШ»;
Гонтаренко О.С. — вчитель початкових класів, 4 клас.

3. Динамічна група «Упровадження інтеграційного навчання в умовах Нової української школи»
Романенко Л.М. – вчитель початкових класів, 1 клас;
Волик І.Ю. — вчитель початкових класів, 2 клас.

4. Творча група з проблеми «Розвиток зв’язного мовлення» (ІІІ рік)
1. Волик І.Ю. – керівник групи, вчитель початкових класів;
2. Лондарь Н.О. – вихователь;
3. Плотнікова К.С.- вчитель англійської мови.

В.о.директора ПНВК « Капітошка»:                                                                                                                                 М.М. Крячко