Головна » Стрічка новин » Наказ про організацію ДПА

Наказ про організацію ДПА

UkraineCoatOfArmsSmallBW

Приватний навчально – виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Капітошка»

НАКАЗ

 

 

Від «___  » __________  2017 року                                                         № _____

Про порядок організованого закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у 4 класі

Відповідно до вимог Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547 (Далі – МОН України), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказу МОН України від 20.10.2016 № 1272 «Про  проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» (зі змінами, внесеними наказом від 30.12.2016 № 1696) «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 року № 1272»  та з метою  створення належних умов у навчально — виховному комплексі, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2016/2017 навчального року і проведення державної підсумкової атестації

НАКАЗУЮ:

 1. Провести у 2016/2017  навчальному році в 4 класі  державну підсумкову атестацію з таких предметів навчального плану:
 • українська мова;
 • математика;
 • літературне читання;
 1. Державну підсумкову атестацію із зазначених навчальних предметів провести  у такі терміни:
 • 11 травня 2017 р. – з літературного читання;
 • 16 травня 2017 р. — з української мови;

          —    18 травня 2017 р. – з математики;

 1. Відвести на проведення державної підсумкової атестації по 1 академічній годині (шкільний урок): 5 хвилин – на організацію класу та пояснення змісту роботи і 35 хвилин – на її виконання, проводити її на другому або третьому уроці;
 2. В день проведення атестації розмножити завдання на кожного учня.
 3. До виконання робіт державної підсумкової атестації допустити усіх учнів, окрім тих, які з поважних причин (хвороба, довготривалі перебування на лікуванні, спортивні змагання, переїзд в інші місця проживання, природні катаклізми) не можуть бути присутніми у визначений час. Оцінки за державну підсумкову атестацію таким учням виставити за результатами річного оцінювання, додаткових перевірок не проводити;
 4. Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 за № 566/19304, наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016          № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»).
 5. З навчальних предметів, які підлягають державній підсумковій атестації, при виставленні річних оцінок врахувати результати державної підсумкової атестації;
 6. Звіти про результати державної підсумкової атестації з української мови, математики та читання  надати за встановленою формою до міського методичного кабінету методисту Шкуренко В.П.

                                                        до 30 травня 2017 року

 1. Заступнику директора з НВР Романенко Л.М. забезпечити:

9.1. Підготовку завдань для державної підсумкової атестації в 4 класі;                              

9.2. Узагальнення результатів державної підсумкової атестації у 4  класі   та підготовку методичних рекомендацій;

                                                                  до 12 червня 2017 року

 10.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о.директора ПНВК « Капітошка»                                                М.М. Крячко

З наказом ознайомлена                                                                   Романенко Л.М.