Головна » Стрічка новин » Аналіз результативності управлінської діяльності
щодо організованого закінчення 2016-2017

Аналіз результативності управлінської діяльності
щодо організованого закінчення 2016-2017

АНАЛІЗ

результативності управлінської діяльності щодо організованого закінчення 2016-2017 навчального року по ПНВК «Капітошка»

 

Приватний навчально-виховний комплекс «Капітошка» здійснює свою освітню діяльність у відповідності до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

Порядок закінчення поточного року й проведення державної  підсумкової атестації учнів 4 класу було проведено відповідно до  вимог Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602,  наказу МОН України від 20.10.2016 № 1272 «Про  проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» (зі змінами, внесеними наказом від 30.12.2016 № 1696) «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 року № 1272», наказу Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 22.03.2017 № 0251 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2016/2017 навчального року  та проведення державної підсумкової атестації», наказу відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради від 27.03.2017 р. № 74 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2016/2017 навчального року  та проведення державної підсумкової атестації». 

З метою своєчасного здійснення управлінських заходів щодо забезпечення організованого закінчення навчального року в шкільній ланці комплексу були видані відповідні накази:

  • «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2016-2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації» ;
  • «Про порядок організованого закінчення 2016-2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у 4 класі»;
  • «Про затвердження складу атестаційної комісії для проведення державної підсумкової атестації»;
  • «Про  результативність управлінської діяльності щодо організованого закінчення 2016-2017 навчального року»

У комплексі було здійснене необхідне інформування всіх членів колективу щодо особливостей закінчення 2016-2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації. Так, у квітні  адміністрацією школи  для вчителів була проведена інструктивна нарада, де вивчалася нормативна база, яка регулює закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації. Для батьків та учнів у березні-травні були проведені  батьківські збори, оформлені відповідні інформаційні куточки «Готуємося до державної атестації», поради психолога «Декілька порад, як успішно написати підсумкові контрольні роботи», де батьки та учні були ознайомлені з термінами складання державної атестації, правилами поведінки учнів під час проведення державної підсумкової атестації.

Для  забезпечення об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів під час проведення ДПА, на виконання п.3.1 Положення Про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти був  сформований та погоджений склад атестаційних комісій з міським відділом освіти.

Контроль за станом ведення класних журналів здійснювався постійно, об’єктивність оцінювання знань, виконання єдиного підходу до підсумкового оцінювання стали приоритетними напрямками внутрішкільного контролю, були розглянути на нараді при директорі та видані відповідні накази.

Державна підсумкова атестація в 4 класі пройшла організовано, відповідно до вимог чинного законодавства з 11 по 18 травня і проводилась з літературного читання (11 травня), з української мови (16 травня), математики (18 травня).

Контролю підлягали мовленнєві уміння і навички правопису, здатність практично застосовувати здобуті мовні знання (українська мова), знання смислового і структурного аналізу  тексту, засобів художньої виразності, емоційно-оцінного ставлення до змісту твору, кола читання та літературознавчої пропедевтики  (читання), рівень засвоєння учнями математичних знань, сформованості умінь та навичок, здатності застосовувати вивчений матеріал під час виконання завдань із числами і буквеними виразами, рівностями, нерівностями, рівняннями, величинами, геометричними фігурами, розв’язування сюжетних задач ( математика).

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 за № 566/19304, наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»).

Математика

За підсумками контролю рівня сформованості знань, умінь та навичок з математики в учнів  4 класу виявлено такі результати:

ПіБ вчителя В класі Перевірено Рівні навчальних досягнень
В. р. % Д. р. % С. р. % П. р. %
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Романенко Л.М. 7 7 2 2 4 2 1 3
Всього           57       43                

Перевірці підлягали уміння 7 учнів 4 класу. Аналіз результатів вказує на те, що учні 4 класу, досягли базового рівня сформованості математичної компетентності, визначеної Державним стандартом початкової загальної освіти та оновленими навчальними програмами. На високому і достатньому рівнях виконали роботу 7 учнів (100%), з них на високому – 4 учня (57%), на достатньому – 3 учня (43%), середнього та початкового рівня навчальних досягнень в учнів не виявлено. Якість знань становить 100%.

Серед помилок, яких припустилися учні превалюють помилки в ході розв’язання складеної задачі на 3 дії  (28,5%),  знаходження частини від числа та перетворення одиниць вимірювання величин (43%).

Серед  можливих причин – недостатня практична спрямованість уроків математики,  невміння використовувати набуті знання під час розв’язку задач та перетворення одиниць вимірювання величин.           Найкраще сформовані  в учнів знання розрядного складу чисел, розв’язку рівнянь та виразів, робота з геометричним матеріалом.

З метою виявлення результативності процесу формування знань, умінь і навичок з математики проведено співставлення результатів контрольних замірів з попередньою перевіркою, за підсумками якого виявлено, що у більшості учнів математичні знання, уміння, навички формуються у відповідній динаміці.

Результати попередньої контрольної роботи

ПіБ вчителя В класі Перевірено Рівні навчальних досягнень
В. р. % Д. р. % С. р. % П. р. %
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Романенко Л.М. 7 7 1 1 1 2 3 1 1 1 3
Всього           14       43       43      

Так, підвищення результатів відзначено у 6 учнів (86 %), залишився на тому ж рівні 1 учень (14 %).

 

Українська мова

За підсумками контролю рівня сформованості знань, умінь та навичок з української мови  в учнів 4 класу виявлено такі результати:

ПіБ вчителя В класі Перевірено Рівні навчальних досягнень
В. р. % Д. р. % С. р. % П. р. %
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Романенко Л.М. 7 7 2 2 1 1 2 4 1 1
Всього           29       57       14

Перевірці підлягали уміння 7 учнів шкільної ланки комплексу. Аналіз одержаних результатів свідчить, що 87 % учнів досягли базового рівня сформованості мовленнєвих умінь і навичок правопису, здатності практично застосовувати здобуті мовні знання, визначених Державним стандартом початкової освіти та оновленими навчальними програмами, виконали роботу на високому і достатньому рівнях. В цілому такі показники є достатніми.

Проаналізувавши результати підсумкової контрольної роботи з української мови за рівнями, встановлено наступне. Кількість учнів з високим рівнем становить 29 % (2учня), з достатнім рівнем становить 57 % (4 учня), середнім рівнем 14% (1 учень).

Серед помилок  переважають помилки на пропуск та заміну букв (71%), написання власних іменників  (71%), знання частин мови (29%).  Можливою причиною вищезазначених помилок є  формальне проведення роботи над помилками, несистематичність повторення навчального матеріалу. Як позитивне явище слід відмітити невелику кількість помилок граматичного  характеру на рівні словосполучень, речень, складання зв’язного висловлювання.

Результати попередньої контрольної роботи

ПіБ вчителя В класі Перевірено Рівні навчальних досягнень
В. р. % Д. р. % С. р. % П. р. %
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Романенко Л.М. 7 7 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3
Всього           14       43       43        

Як і з математики,  більшість учнів, 43 % (3 учня)  підвищили свої результати, порівняно з результатами попередньої перевірки, 43% учнів  (3 учня) —  підтвердили, лише в одного учня (14%) показники знизились.

Літературне читання

За підсумками контролю рівня сформованості знань, умінь та навичок з читання  в учнів 4 класу виявлено такі результати:

ПіБ вчителя В класі Перевірено Рівні навчальних досягнень
В. р. % Д. р. % С. р. % П. р. %
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Романенко Л.М. 7 7 3 1 4 2 1 3        
Всього           57       43              

Перевірці підлягали уміння 7 учнів шкільної ланки комплексу. Аналіз одержаних результатів свідчить, що 100 % учнів досягли базового рівня сформованості  читацької компетентності, яка є базовою складовою комунікативної і пізнавальної компетентностей, визначених Державним стандартом початкової освіти та оновлених навчальних програм і виконали роботу на високому і достатньому рівнях. В цілому такі показники є високими. Проаналізувавши результати підсумкової контрольної роботи з літературного читання за рівнями, встановлено наступне. Кількість учнів з високим рівнем становить 57 % (4 учня), з достатнім рівнем становить 43 % (3 учня).

Серед помилок  переважають помилки  на знаходження засобів художньої виразності у тексті (порівняння) (71% учнів), добір заголовку до тексту (43% учнів).  Можливою причиною вищезазначених помилок є несистематичність у повторенні, недостатня робота із засобами художньої виразності.  Як позитивне явище слід відмітити невелику кількість помилок  для перевірки розуміння  змісту і вміння працювати з текстом.

З метою виявлення результативності формування читацької компетентності учнів шкільної ланки ПНВК «Капітошка» проведено співставлення результатів контрольних замірів з попередньою перевіркою, за підсумками якого виявлено, що у більшості учнів  знання, уміння, навички з читання формуються у відповідній динаміці.

Результати попередньої контрольної роботи

ПіБ вчителя В класі Перевірено Рівні навчальних досягнень
В. р. % Д. р. % С. р. % П. р. %
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Романенко Л.М. 7 6 1 1 1 3 1 1 2 1 1
Всього           50       33       17        

Так, підвищення результатів відзначено у 4 учнів (67 %) 4 класу, знизились показники у 3 учнів (33%).

В цілому, за результатами підсумкових контрольних робіт можна зробити висновок, що 87%  учнів 4 класу досягли базового рівня підготовки з базових дисциплін (математики, української мови та читання), що відповідає Державному стандарту початкової освіти та оновленим навчальним програмам, який може бути основою для подальшого опанування даних та суміжних дисциплін під час навчання в основній школі.

Згідно спільного засідання Ради комплексу та педради учнів 4 класу Валентирова Максима та Спіцину Тетяну, учнів 3 класу Люцканова Руслана, Сташенко Сейру, Панченко Катерину,Федорову Валерію, Бутєва Тимура, учнів 2 класу Токіна Михайла та Лінцову Єву нагороджено Похвальними листами за високі досягнення у навчанні (протокол  № 4/4 від 23. 05.2017р.).

Протягом періоду закінчення навчального року адміністрацією комплексу здійснювався фронтальний контроль за порядком проведення державної підсумкової атестації, заповненням звітів.

В цілому організація завершення  2016-2017 навчального року, проведення ДПА  пройшли добре. Однак, в управлінні процесом організованого  закінчення навчального року та проведення ДПА є питання, які потребують постійної уваги. Тому, у 2017-2018 навчальному році педагогічному колективу шкільної ланки ПНВК «Капітошка» необхідно спрямувати свою роботу на розв’язання наступних завдань:

  1. Адміністрації шкільної ланки:

   1.1. Організувати моніторинг ефективності впровадження оновлених навчальних програм, систематично здійснювати контрольно-аналітичну діяльність щодо відстеження якості роботи школи І ступеня, результатів освітнього процесу, оцінювання навчальних досягнень учнів, об’єктивність нагородження Похвальними листами.

протягом 2017-2018 н.р.

  1. Учителям шкільної ланки:

2.1 Забезпечити оптимальну організацію освітнього процесу в школі з використанням ефективних інноваційних освітніх технологій, методик, із застосуванням внутрішньої диференціації та індивідуального підходу;

постійно

2.2  Систематично використовувати у навчальному процесі тестовий контроль навчальних досягнень учнів для ефективної підготовки до державної підсумкової атестації;

постійно

2.3.  Проводити в системі роботу по формуванню в молодших школярів навичок самоаналізу та самоконтролю навчальної діяльності.

постійно

В.о.директора ПНВК «Капітошка»:                                                  М.М. Крячко