Головна » Стрічка новин » Національно — патріотичне виховання

Національно — патріотичне виховання

Завдання патріотичного виховання:

  • Формування любові до рідного краю( причетності до рідного дому,сім’ї, дитячого садка, міста);
  • Почуття власної гідності як представників свого народу;
  • Виховання любові, поваги до своїх національних звичаїв та традицій;
  • Формування морально – етичних взаємин;
  • Формування любові до культурного спадку свого народу;
  • Толерантне ставлення до представників інших національностей, до  ровесників, батьків, сусідів, інших людей.

Залучаючись до народознавства, діти поступово утверджуватимуться у думці, що кожен народ, у тому числі й український, має звичаї, які є спільними для всіх людей. Пізнаючи традиції, народну мудрість, народну творчість (пісні, казки, прислів’я, приказки, ігри, загадки тощо), розширюючи уявлення про народні промисли та традиції, вони поступово отримують уявлення про своєрідність українського народу.

Патріотичне виховання як цілісна система ґрунтується на фундаментальних принципах

Принцип природовідповідності виховання означає врахування багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх анатомічних, фізіологічних, психологічних, національних і регіональних особливостей.

Принцип культуровідповідності, який передбачає виховання як культуротворчий процес, спрямований на формування базової культури особистості, базуючись на набутому морально-етичному досвіді людства.

Принцип етнізації виховного процесу означає наповнення виховання національним змістом, спрямованим на формування самосвідомості громадянина.

Принцип гуманізму означає сприйняття особистості вихованця як вищої соціальної цінності, визнання Його права на свободу, розвиток здібностей і виявлення індивідуальності, створення умов для формування кращих якостей та здібностей дитини, джерел її життєвих сил (в центрі уваги перебуває дитина з її потребами, запитами, можливостями і здібностями); повага до особистості дитини, розуміння її запитів, інтересів, гідності, довір’я до неї; виховання гуманної особистості, щирої, людяної, доброзичливої, милосердної.

Принцип демократизму передбачає, що учасники виховного процесу виступають рівноправними партнерами у процесі спілкування, беруть до уваги точку зору один одного, визнають право на її відмінність від власної, узгоджують свої позиції.

Принцип інтегративності передбачає єдність педагогічних вимог школи, сім’ї і громадськості. Організація родинного виховання — важлива ланки виховного процесу і забезпечення педагогічного всеобуча батьків. Здійснення гуманних, стійких і єдиних вимог до дітей з боку різних соціальних інститутів, посилення педагогічного впливу на них, підвищення спільними зусиллями ефективності виховного процесу.

Принцип безперервності виховання означає забезпечення цілісності і наступності у вихованні, перетворення його у процес, що триває впродовж усього життя людини. Нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання і виховання формування цілісної та всебічно розвиненої особистості.

Основні напрями патріотичного виховання​

План заходів з патріотичного виховання на 2017-2018 навчальний рік

Зміст роботи термін відповідальні
1 Оформлення виставки – фото вернісажу «Моя Україна найкраща» Вересень Директор
2  Оновлення та поповнення матеріалами стендів та національних куточків у групах, забезпечити їх динамічність і змінність Впродовж року Педагоги
3. Доповнити розробками систему роботи з народознавства Впродовж року Завідувач д/с
4. Забезпечити методичний кабінет необхідними навчальними виданнями, художньою літературою з національно – патріотичного виховання Впродовж року Завідувач д/с вихователі
5. Проводити свята, розваги з дітьми відповідно до календарно – обрядових свят Грудень Муз керівник
6.  Консультація «Шляхи, засоби та методи патріотичного виховання дітей дошкільного віку» Лютий Завідувач д/с
7.   Папку «Народознавство» поповнити конспектами занять, художніми творами про Україну Впродовж року Завідувач д/с педагоги
8. Провести відкрити заняття з розділу «Народознавство» Впродовж року Завідувач д/с
9. Консультації для батьків:

—          «Духовна сила української родини»

—          «Народні методи виховання у дітей поваги до батьків»
Жовтень Березень Вихователь Бажанова Т.Д. Вихователь Разіна О.В.
10.  Підготувати презентації для використання в роботі з дітьми:

«Моя країна — Україна»

«Національна символіка»

«Україна – єдина країна»

«Українські обереги»

«Українська вишиванка»

«Київ – столиця України»
Вересень  — грудень Педагоги

Теоретико-практичний семінар​

Мета: підвищити рівень теоретичної підготовки педагогів щодо питань патріотичного виховання дитини в умовах сьогодення

№ п/п «Виховання патріотизму у дитини» Термін Відповідальні
«Виховання патріотизму у дитини»
1 І. Вступна частина.

1. Вітання учасників семінару-практикуму

2. Очікування.

ІІ. Лекційний модуль.

2.1. Міні-лекція «Суть і принципи патріотичного виховання в сучасному українському суспільстві»

2.2.   Вправа «Різновиди патріотизму» (обговорення проблеми у загальному колі)

ІІІ. Семінарський модуль

3.1. Вправа «Асоціативний ряд»

3.2. Вправа «Сформулюй завдання»

3.3. Вправа «Закінчи речення»

3.4. Коротке інформаційно-підсумкове повідомлення «Треба пам’ятати»

3.5. Вправа «Мудра торбинка – для вихователів родзинка»

3.6. Вправа «Сплетемо віночки з художнього слова»

3.7. Вправа «Розшифруй слова»

3.8. Вправа «Активне слухання» – «Виховання любові до рідного міста – найдієвіший засіб патріотичного виховання»

3.9. Вправа «Читання по колу»

IV. Підведення підсумків.

4.1. Вправа «Валіза – кошик – м’ясорубка»
Листопад
2017
 
 

Завідувач д/с, практичний психолог

Участь вихованців ПНВК «Капітошка» в фестивалі ораторського мистецтва «Заговори щоб я тебе побачив» ​

Тиматичні заходи

Символи України (5 р.ж.)

«Українській ярмарок» (6 р.ж.)

«Свято урожаю» (6 р.ж.)